Perfils i difusors

Gran varietat en perfils i difusors, ens donen solucions per aconseguir el resultat lumínic desitjat de forma discreta. També ens permeten la creació d'aplics i làmpades personalitzades.

Filtres actius