1. Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de la societat mercantil andorrana COMERCIAL SIGAR S.L (en endavant, “SIGARLED”), amb número de registre tributari L-710461-H. Aquesta esta domiciliada l'Avinguda Tarragona n67,Andorra la Vella (Principat d’Andorra), i amb número de telèfon(+376) 695448.

El domini d’Internet www.sigarled.com, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de SIGARLED. La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre la empresa SIGARLED, i en especial, sobre els serveis i els productes que aquest ofereix.

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

Tot i que aquest lloc web faci referència a productes, serveis, marques i/o noms de tercers, aquest fet no constitueix llur patrocini o recomanació per part de SIGARLED.

3. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

SIGARLED es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, SIGARLED recomana als usuaris d’aquest lloc web que en revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per SIGARLED són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat de SIGARLED o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts que s’han esmentat (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que SIGARLED o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.

Per tant, SIGARLED es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, SIGARLED es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

5. Dret d'exclusió

SIGARLED es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

6. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

SIGARLED no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:

SIGARLED no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

SIGARLED no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

SIGARLED no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, tant si els ha incorporat SIGARLED o usuaris d’aquest lloc web. Per tant, SIGARLED no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

7. Autorització d'enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d’estar vinculat a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per SIGARLED.

Tanmateix, SIGARLED prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8. Galetes o “Cookies”

Aquest lloc web utilitza galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals els usuaris accedeixen a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre la data i l’hora d'entrada dels usuaris a aquest lloc web i sobre els continguts que seleccionen, la qual cosa permet millorar-ne la qualitat i seguretat.

Concretament, SIGARLED utilitza galetes per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les galetes utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu i no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les galetes implantades en el seu dispositiu des d'altres servidors. La informació que SIGARLED analitza mitjançant les galetes és la direcció de protocol d'Internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i la versió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma utilitzada per a la connexió, així com la data i l'hora d'aquesta activitat.

SIGARLED utilitza galetes pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com ara els serveis estadístics de Google Analytics.

Els usuaris poden impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador, tot i que se’ls adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquest.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana. Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.