Automatismes de la llar:

Basats en el estàndard Tuya, dissenyem projectes d’automatització i distribuïm una multitud de dispositius per aportar comoditat i simplificar la gestió del dia a dia de la vostra llar. Sense la necessitat d’una complicada i costosa instal·lació cablejada, utilitzen la xarxa wifi de casa seva, bluetooth o alternativament la xarxa Zigbee, més robusta quan es tracta d’enllaçar molts dispositius, a través d’un concentrador connectat al seu router, per interactuar amb l’aplicació dins el seu mòbil, tablet o controlador central.

Controli la totalitat de casa seva des de qualsevol lloc:

Des de qualsevol lloc del món, a través de l’app de control, vostè podrà controlar la temperatura, l’il·luminació, la ventilació, pujar o baixar persianes, la vigilància o ser immediatament avisat si algú toca el timbre o alguna alarma d’aigua, de fum o de gas s’activa.

Compatible amb els gestors de veu més populars del mercat, (Amazon Alexa, Google Home Assistant, Siri ), vostè podrà donar ordres verbals per encendre o apagar dispositius amb tota comoditat.

Alternativament podrà crear escenes entre dispositius d’una forma molt simple perquè, per exemple, un sensor de presencia apagui totes les llums al detectar que no hi ha ningú en una zona, o al contrari, encengui un llum en concret al obrir una porta i de pas encengui també la calefacció, mentre baixa les persianes.

Mòduls intel·ligents:

Aquests mòduls permeten transformar la seva instal·lació tradicional en una de domòtic a un mínim cost. Mantenint els seus interruptors, podrà gestionar les enceses des de la APP així com altres elements com motors de cortina o persiana, reguladors d’intensitat, etc, etc...